Mikołaj Lehman

Nowy poziom outsourcingu, czyli Managed Services

Branża IT rozwija się z prędkością światła, pociągając za sobą rozwój innych sektorów. W tym tekście skupimy się na Managed Services – nowym pojęciu dotyczącym outsourcingu w IT. Czym zatem są Managed Services?

Czym jest Managed Services?

Outsourcing głównie dotyczy pojedynczych usług, zleceń, realizacji, czy projektów. Managed Services to rozwiązanie o wiele bardziej skomplikowane i obszerne. Jest to nic innego jak kompleksowego dostarczenia środków i osób, które będą zarządzać całym obszarem działalności firmy. Zatrudniony zewnętrzny zespół całościowo zajmie się realizowaniem konkretnego obszaru działalności firmy.

Z czym wiąże się usługa Managed Services?

Wykorzystanie tego dosyć nowego tworu umożliwia znaczną redukcję kosztów związanych z utrzymaniem całych działów IT (lub innych) w firmie. W ten sposób firma korzystająca z Managed Services może wyeliminować wewnętrzny dział IT ze struktury firmy i zastąpić go działem zewnętrznym dostarczanym przez zewnętrznego usługodawcę.

Z racji tego, że to do usługodawcy należy dbanie o każdy aspekt związany z działaniem działu IT, do firmy zamawiającej usługę należy wyłącznie określenie ram pracy i cieszenie się finalnym efektem.

Niemniej, Managed Services wiążą się również z kilkoma problemami, którym należy stawić czoła. Do największych problemów należy zaufanie, którym zarówno usługodawca, jak i usługobiorca muszą się nawzajem obdarzyć. Managed Services to o wiele bardziej skomplikowane, złożone i ryzykowne przedsięwzięcie od standardowego outsourcingu.

Managed Services z punktu widzenia usługodawcy

Taka forma współpracy jest korzystna również dla usługodawcy. Oddając mu cały dział, zewnętrzna firma nim zarządzająca uzyskuje o wiele większą swobodę działania, co znacząco skraca proces decyzyjny i wpływa na poprawę spójności realizowanych zadań. Zewnętrzna firma uzyskuje większą kontrolę i większe możliwości manewru. Ograniczenie wymuszonego kontaktu i sprawozdawczości między usługodawcą i usługobiorcą również przyczynia się do efektywniejszego zarządzania czasem i pozwala skupiać się na rzeczach ważnych. Redukcja przepływu informacji do absolutnego minimum wychodzi na dobre zarówno usługodawcy, jak i usługobiorcy.

Jednak aby współpraca w modelu Managed Services była korzystna dla obydwu stron, niezbędne jest zaufanie i partnerstwo, bez których Managed Services jest niemożliwe do realizacji.

Przykładem wykorzystania Managed Services może być zarządzanie całymi systemami ERP czy CRM, chmurą, infrastrukturą IT firmy, czy pełna kontrola nad help deskiem. Zakres działania jest bardzo szeroki i elastyczny i zależy głównie od stopnia porozumienia biznesowego.

Do you like this article? Share it with your friends:
Author:

Mikołaj Lehman

Write to me: m.lehman@gmihub.com

Recommended articles

Zbuduj swój produkt z GMI

Wyślij nam zapytanie i uzyskaj odpowiedź tego samego dnia!

Zatrudnij nas